Jag som driver Robotika har en lång er­farenhet som IT-konsult, i såväl egen som andras regi. I rollen som konsult har jag fungerat som både med­arbetare, rådgivare och specialist inom IT, program- och system­utveckling:

  • Systemutvecklare: Ruby, Java, Perl
  • Webbutvecklare
    • Frontend: HTML, CSS, JavaScript, CoffeeScript
    • Backend: Ruby on Rails, Sinatra, Java
  • System­integration: Microservice Architecture, 12factor web-apps
  • Process­automation och continuous deployment
  • Testautomation och TPI

Jag har erfarenhet och utbildning inom flera arbets­metoder, bland annat RUP samt agila metoder som Scrum.

Vill du se min kompletta CV? Hör av dig till mig på jan@robotika.ax så skickar jag en kopia!