Robotika

datateknisk informationsbyrå

Robotika är en data­teknisk informations­byrå som le­vererar konsult­tjänster och ut­veckling inom IT på Åland.

Konsulttjänster

Genom Robotika kan jag vara en resurs i ditt utvecklingsteam, mina kompetenser är bland annat

  • Webbutveckling frontend (HTML, CSS, JavaScript, CoffeeScript)
  • Webbutveckling backend (Ruby on Rails, Sinatra, Java)
  • Systemintegration, webbutveckling med microservices och 12factor web-apps
  • Processautomation och continuous deployment
  • Testautomation och TPI

Du kan läsa mer om det här!