Robotika

datateknisk informationsbyrå

Robotika är en data­teknisk informations­byrå som le­vererar konsult­tjänster och ut­bildning inom prog­rammering och IT på Åland.

Utbildning

Robotika håller kurser och workshops inom programmering och digitalt skapande, vår kompetens och erfarenhet innefattar bland annat

  • Programmering för nybörjare med BBC micro:bit
  • Webb­utveckling med HTML och CSS
  • System­utveckling för webben med Ruby
  • Micro­service-arkitektur för webb­tjänster

Hobbyelektronik

Robotika säljer också hobby­elektronik och robotik, bland annat BBC micro:bit och olika till­behör från t.ex Kitronik. Hör av dig till order@robotika.ax för att få veta mer!

Konsulttjänster

Genom Robotika kan jag vara en resurs i ditt utvecklingsteam, mina kompetenser är bland annat

  • Webbutveckling frontend (HTML, CSS, JavaScript, CoffeeScript)
  • Webbutveckling backend (Ruby on Rails, Sinatra, Java)
  • Systemintegration, webbutveckling med microservices och 12factor web-apps
  • Processautomation och continuous deployment
  • Testautomation och TPI

Du kan läsa mer om det här!